woodselect
WoodSelect Engineering
 • WIJ ZIJN ONDERNEMEND
  TUSSEN WERKVRAAG
  EN -AANBOD
 • U KUNT ONS AANSPREKEN
  OP RESULTAAT
 • BEN JIJ NOG IN BALANS?
 • WIJ BRENGEN UW
  UITSTROOMDOELSTELLING
  WEER IN ZICHT.
 • ONZE KLANTMANAGERS
  LEGGEN DE PUZZELSTUKJES
  OP DE JUISTE PLAATS
 • WIJ OVERBRUGGEN DE KLOOF
  NAAR DE ARBEIDSMARKT.
 • HET IS EEN KUNST
  OM BELEID EN UITVOERING OP ELKAAR
  AF TE STEMMEN.
 • WIJ HEBBEN OOG VOOR DE KLANT.
 • LOOPT UW PROCES
  IN GOEDE 'BANEN'?VACATURES ZOEKEN

Project doorstart
Project doorstart

WOODSELECT SOCIAAL DOMEIN

Binnen het Sociaal Domein draait het om mensen. Om mensen die een dienst afnemen en mensen die diensten verlenen. WOODselect Sociaal Domein is gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van:

 • Beleid en advies
 • Werk, re-integratie en participatie
 • Inkomensondersteuning en WMO
 • Juridische zaken
 • Ondersteunende diensten

Met een groot netwerk van professionals kunnen wij voldoen aan vrijwel elke vraag naar middelbaar en hoger opgeleid personeel in bovengenoemde vakgebieden. Van loketfunctie tot consultant of afdelingsmanager. Stuk voor stuk professionals die gewend zijn om zich snel aan te passen aan nieuwe taken en omgevingen en vaak over een brede ervaring beschikken.